Bezoek aan huis

HUISBEZOEKEN


Vanaf 1 september 2022 kan er weer worden gereserveerd!

We doen alleen particuliere huisbezoeken binnen Amersfoort en uitsluitend in huiselijke kring.
Alle andersoortige aanvragen worden toegerekend aan ‘Bedrijfsmatige aanvragen en deelname aan Evenementen.

Voor een particulier huisbezoek brengen wij € 75,00 in rekening. In dit bedrag zijn inbegrepen onkosten voor onderhoud van kleding en haarwerk, schmink, reiskosten en verstrekking van strooigoed. Strooigoed is van Bolletje met hierin ruim snoepgoed gemengd volgens eigen samenstelling. Het bezoek duurt 20 minuten en binnen deze tijd kunnen wij maximaal 4 kinderen behandelen en voldoende aandacht schenken. Wij doen geen dubbele boekingen aangezien we zoveel mogelijk gezinnen blij willen maken met een bezoek.


Wat geschiedt er na uw aanvraag

Zodra uw reservering door ons is aangemaakt ontvangt u een betaalverzoek. Direct na ontvangst van uw betaling wordt uw reservering omgezet naar een definitieve boeking. Hierna ontvangt u van ons een mailtje met een link naar een online webformulier waarin u informatie over de kinderen kunt opgeven voor in het Grote Boek van Sinterklaas. Bovendien worden er in hetzelfde formulier enkele praktische vragen gesteld over het bezoek.

Aan het invullen van het webformulier is een uiterlijke datum verbonden. Zodra de website wordt opgesteld voor het reserveren van huisbezoeken zullen wij de uiterlijke inleverdatum bekend maken.


Aanvaarding Regels Huisbezoek en Algemene Voorwaarden

Als uw aanvraag door ons wordt bevestigd gaat u automatisch akkoord met onze Regels Huisbezoek en Algemene Voorwaarden Huisbezoek, inclusief de hierboven vermelde restitutieregeling voor het geval dat de RIVM dwingende maatregelen afkondigt waardoor een bezoek onmogelijk wordt gemaakt.


Annuleren en restitutie

Ná de Landelijke intocht van Sinterklaas, kan er niet meer geannuleerd worden! E.e.a. overeenkomstig onze Algemene Voorwaarden.


Kwaliteitsgarantie

Wij investeren continue in onze uitrusting om op het hoogste niveau te kunnen blijven presteren. Na aftrek van alle kosten besteden wij resterende middelen aan kinderen die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Iedere vrijwilliger werkt bij ons onbezoldigd mee aan het realiseren van het Sinterklaasfeest op een zo mooi mogelijke wijze om deze unieke traditie in stand te houden.


Regels Huisbezoek

Algemene Voorwaarden Huisbezoek