Bezoek aan huis

Helaas, vanwege het rondwarende COVID-19 virus kan er voor 2020 niet worden geboekt.


Beste Sinterklaas-vrienden,
 
Primair is het Sinterklaasfeest omhult met veel contactmomenten tussen Sinterklaas en Pieten enerzijds en kinderen en volwassenen anderzijds. Met de voortdurende dreiging van COVID-19 virus hebben wij de laatste weken geregeld trachten in te schatten wat dit zou betekenen voor onze organisatie, bezoeken aan scholen, bedrijven en bij families thuis. 
 
Kunnen we nog wel verantwoord en smetteloos werken tijdens onze voorbereidingen in het Pietenhuis? Welke vergaande maatregelen zijn hiervoor noodzakelijk? En hoe doen we dat met afstand houden en mondkapjes? Met hoeveel mogen we straks in de auto en is het vervoer naar de locaties en de uitvoering van activiteiten nog wel verantwoord? Mogen we überhaupt nog wel op bezoek? Allemaal vragen die ons flink bezig hebben gehouden, waarbij gaandeweg ook nog eens naar voren kwam dat onze hoofdpiet Corona bleek te hebben. Gelukkig gaat het met hem weer goed, maar wij zijn er goed van doordrongen dat het gevaar constant op de loer ligt. 
 
Intussen zal het niemand ontgaan zijn dat de Corona besmettingen flink zijn toegenomen en de tweede golf zich in razend tempo uitstort over Nederland. Zoals gezegd hebben wij niet alleen te maken met interne vraagstukken en maatregelen, maar ook zien wij extern veel beperkingen en de noodzaak om opgelegde aanpassingen door te voeren. De onlangs aangekondigde strengere maatregelen die het cabinet heeft uitgevaardigd hebben voor ons de doorslag gegeven om te besluiten het Sinterklaasfeest dit jaar niet te ondersteunen. Als u het toch wilt vieren, houdt u dan vooral aan de richtlijnen van de RIVM en het OMT.
 
We vertrouwen er op dat u zich in onze besluitvorming kunt vinden en hopen volgend jaar weer op vertrouwde wijze met u het Sinterklaasfeest te kunnen vieren.
 
Voor dit jaar wensen wij u veel plezier en hopen u volgend jaar weer in goede gezondheid te mogen begroeten.