Bezoek aan huis

Er kunnen weer aanvragen voor een huisbezoek of videoconferentie worden ingediend.

Huisbezoeken, zoals aangeboden onder optie 1, worden door ons alléén binnen Amersfoort en uitsluitend in huiselijke kring uitgevoerd. Nieuw in het pakket is dat wij als alternatief de mogelijkheid bieden om een videoverbinding, zoals omschreven onder optie 2, tussen onze studio en uw huiskamer tot stand te brengen. De videoconferentie is vrij van locatie en kan in principe vanuit heel Nederland worden gereserveerd.    

 Alle andersoortige aanvragen worden toegerekend aan ‘Bedrijfsmatige aanvragen en deelname aan Evenementen‘.


Covid-19 virus
In het kader van de Corona maatregelen zullen wij ons uiteraard in de uitvoering van activiteiten richten naar de bepalingen van het RIVM. Hoewel deze richtlijnen onderhevig kunnen zijn aan veranderende omstandigheden is het voor ons vanzelfsprekend dat wij deze zullen volgen en alle mogelijke voorzichtigheid zullen betrachten om de veiligheid bij u thuis, maar ook voor onze medewerkers, te waarborgen. In de voorbereiding naar het Sinterklaasfeest zullen wij intern gepaste maatregelen nemen om de opgelegde veiligheidsnormen te waarborgen. Uiteraard zal ook op locatie hiernaar worden gehandeld. Zo zal onderling fysiek contact worden vermeden tussen Sinterklaas, Pieten, kinderen, ouders en overige aanwezigen, waarbij de anderhalve-meter-norm zal worden gerespecteerd.  


Onze Pieten
Voor wat betreft de uitvoering van onze Pieten kunnen wij duidelijk zijn. Wij stappen af van de traditionele Zwarte Piet en komen vanaf nu alleen nog maar met een moderne uitvoering, oftewel Pieten met roetvegen in een vorm die de anonimiteit van onze medewerkers zoveel als mogelijk waarborgt. Binnenkort kunt u op onze website hiervan een voorproefje aanschouwen. 


Optie 1   Huisbezoek op 4 en 5 december  –   € 70,00 

I.v.m. de bijzondere omstandigheden omtrent het Covid-19 virus is, naast onze gebruikelijke Regels Huisbezoek, tevens de regelgeving van het RIVM van toepassing. Vooralsnog betekent dit dat naast uw gezin er nog 6 mensen aanwezig mogen zijn. Sint komt daarom dit jaar maar met 1 Piet zodat er nog 4 plaatsen beschikbaar zijn voor bijvoorbeeld opa’s en oma’s. Wij nemen deze regel zeer serieus en zullen bij overtreding hiervan genoodzaakt zijn uw huisje voorbij te rijden. In een dergelijk geval zal er geen restitutie plaatsvinden.

Heeft u geboekt en wordt hierna door het RIVM bepaalt dat er verruiming in de maatregelen kunnen worden toegepast, dan passen wij ons uiteraard graag aan. Wordt huisbezoek door het RIVM niet meer toegestaan, of blijkt dit door verscherpte maatregelen niet meer haalbaar, dan wordt uw boeking omgezet naar een videoconferentie op dezelfde dag en tijd en ontvangt u een restitutie van € 20,00.

Een huisbezoek duurt 20 minuten en binnen deze tijd kunnen wij maximaal 4 kinderen behandelen en voldoende aandacht schenken. Het strooigoed zal alleen nog maar voorverpakt worden aangeboden. Tijdens het verpakken zullen hierbij door ons optimale veiligheidseisen in acht worden genomen. 

Vraag nu een huisbezoek aan


Optie 2    Videoconferentie op 28 en 29 november  –  € 50,00

Voor diegene die geen risico wensen te nemen zal vanuit onze studio middels het programma ZOOM voor de duur van 15 minuten een videoverbinding met uw PC of tablet worden opgebouwd. Zodra uw boeking definitief is wordt, indien gewenst, op een vastgestelde datum samen met u een testverbinding tot stand gebracht. Zodoende kunnen op de dag van de afspraak en afgesproken tijd Sinterklaas en Pieten probleemloos bij u aanwezig zijn in de huiskamer. 

Sint en Pieten in de studio kunnen binnen deze tijd maximaal 4 kinderen behandelen en voldoende aandacht schenken.

Ingeval er een overmachtsituatie ontstaat vanwege een storing op het internet waardoor wij geen verbinding tot stand kunnen brengen zal de videoconferentie naar een ander moment worden verplaatst. 

Vraag nu een videoconferentie aan


Als uw aanvraag door ons wordt bevestigd gaat u automatisch akkoord met onze voorwaarden. Lees deze daarom goed door!