Bezoek aan huis

Vanaf 1 september 2024 kunt u weer een huisbezoek aanvragen.


We doen alleen particuliere huisbezoeken binnen Amersfoort, Hoogland en Hooglanderveen en uitsluitend in huiselijke kring. Alle andersoortige aanvragen worden toegerekend aan ‘Bedrijfsmatige aanvragen en Evenementen‘.


Kosten, duur en aantal te behandelen kinderen tijdens het huisbezoek

Voor een particulier huisbezoek brengen wij € 80,00 in rekening. In dit bedrag zijn inbegrepen onkosten voor aanschaf en onderhoud van kleding en haarwerk, schmink, reiskosten en verstrekking van strooigoed. Strooigoed is van Bolletje met hierin ruim snoepgoed gemengd volgens eigen samenstelling. Het bezoek duurt 20 minuten en wij adviseren om niet meer dan 4 kinderen ter behandeling op te geven om ze voldoende aandacht te kunnen schenken.

Geen dubbele boekingen

Wij doen geen dubbele boekingen aangezien we zoveel mogelijk gezinnen blij willen maken met een bezoek.

Geen combinatie boekingen

Tevens is het niet de bedoeling dat er meerdere families gelijktijdig een bezoek aanvragen en er dermate veel kinderen ter behandeling worden opgegeven zodat wij, binnen de bezoektijd van 20 minuten, onvoldoende ruimte ter beschikking hebben om ieder kind gepaste aandacht te kunnen geven.


Wat geschiedt er na uw aanvraag

Zodra uw aanvraag door ons is verwerkt ontvangt u van ons een betaalverzoek. Na ontvangst van uw betaling wordt dit automatisch een definitieve overeenkomst. Hierna ontvangt u van ons, begin november, een mailtje met een link naar een online webformulier waarin u, in korte bewoording, informatie over de kinderen kunt opgeven voor in het Grote Boek van Sinterklaas. Bovendien worden er in hetzelfde formulier enkele praktische vragen gesteld over het bezoek.

Aanvaarding Regels Huisbezoek en Algemene Voorwaarden Huisbezoek

Door het sluiten van een definitieve overeenkomst met ons gaat u automatisch akkoord met onze Regels Huisbezoek en Algemene Voorwaarden Huisbezoek.


Annuleren en restitutie

Wij hanteren een regeling voor restitutie bij annulering zoals is na te lezen in onze Algemene Voorwaarden Huisbezoek. Ná de landelijke intocht van Sinterklaas is annulering uiteraard nog wel toegestaan, maar wordt er geen restitutie meer verleend.


Kwaliteitsgarantie, winstbestemming en gedragsregels

Wij investeren continue in onze uitrusting om op het hoogste niveau te kunnen blijven presteren. Na aftrek van alle kosten besteden wij een deel van de resterende middelen aan één of meerdere goede doelen en aan kinderen die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Wij zien er op toe dat al onze onbezoldigde vrijwilligers van onbesproken gedrag zijn en met veel plezier hun bijdrage leveren om op eigentijdse wijze de unieke traditie van het Sinterklaasfeest in stand te houden.


Regels Huisbezoek

Algemene Voorwaarden Huisbezoek