Oeps… dat was niet de bedoeling!

Tijdens één van onze huisbezoeken geschiedde het dat een overijverig Pietje in alle enthousiasme tijdens het strooien van pepernoten ongelukkigerwijs het oog raakte van een aldaar aanwezige jongedame. Een kortstondige huilbui ten gevolge werd dit incident gelukkig achteraf nog sportief door het slachtoffer opgevat. Toch bleef ons lieftallige Pietje, vervuld van schuldgevoel, bezwaard achter en stuurde ter verontschuldiging per App een welgemeend spijtgedichtje naar de jongedame in kwestie.