2021, het was me wat!


Gaat het Sinterklaasfeest nu door of niet? Met spanning hebben we gewacht op de zoveelste persconferentie. Het verlossende ’t Giet oan , met in achtname van het advies m.b.t. beperkende maatregelen, was nog niet bepaald een uitgemaakte zaak voor Sinterklaas Amersfoort om daadwerkelijk van start te gaan met het afleggen van de bezoekjes aan scholen, bedrijven en particulieren. Eerst moesten alle interne neuzen dezelfde kant uitwijzen. Doortastend werd in allerijl een Corona-protocol opgesteld en gepresenteerd aan een ieder die bij ons geboekt had.

Terwijl in ons Pietenhuis iedereen dagelijks bij binnenkomst werd onderworpen aan een Corona-zelftest en er gehamerd werd op strikte naleving van de veiligheidsmaatregelen, bestond toch enigszins de vrees dat al dit gedoe ten koste zou gaan van de gemoedelijke sfeer waarmee het Sinterklaasfeest doorgaans omhuld is. De praktijk heeft gelukkig anders uitgewezen! Doordat iedereen zich keurig aan de afspraken van ons Corona-protocol heeft gehouden kunnen we met genoegen terugblikken op een geslaagde missie. Complimenten voor de scholen, bedrijven, organisaties en particulieren die met veel zorg en toewijding zich hebben ingezet om voor de kinderen de traditie van het sinterklaasfeest in ere te houden.

Bedankt en tot volgend jaar!

Sinterklaas is jarig!

Binnenkort is Sinterklaas, zoals ieder jaar, weer jarig. Gerekend vanaf zijn geboortejaar (270 n. Chr.) wordt hij op 5 december 2021 maar liefs 1751 jaar oud en blijft verjaren zolang kinderen in hem blijven geloven.

Bovendien vieren we dit jaar ons 15-jarige jubileum als Sinterklaas organisatie in Amersfoort en omstreken. Opgericht in 2005 en het is nu 2021? Dat zijn 16 jaren hoor ik jullie denken! Dat klopt, maar als we 2020, het jaar dat we niets mochten doen vanwege de corona-maatregelen, even verdringen komen we op 15 jaar actieve dienst. Met een voldaan gevoel blikken we terug op een geweldige tijd, waarin we ontzettend veel plezier hebben gehad met elkaar en onze gewaardeerde klanten. Te mogen helpen het sprookje in stand te houden en kindergezichtjes te doen stralen van opwinding en plezier is, wat ons betreft, alleszins de moeite waard geweest. Op naar het 25 jarige jubileum!

Het is nog nooit zo druk geweest

Je merkt dat mensen het gedoe rondom corona spuugzat zijn, zeker nadat de maatregelen weer zijn aangescherpt. En dat hebben we gemerkt ook! Nadat wij de agenda voor reserveringen hadden opengesteld, werden we binnen de kortste keren bedolven onder de aanvragen en telefoontjes. Men wil lekker ouderwets gezellig het sinterklaasfeest kunnen vieren! Dat we intussen hebben besloten om te schakelen naar roetveeg Pieten stuitte op geen enkel bezwaar. ” Al kom je in je nakie, als je maar komt “, was een veelgehoorde opmerking. Nou gaat dat ons een beetje te ver en daarbij zijn we veel te trots op onze prachtige pietenpakken om deze niet te gebruiken. Bovendien… de zoveelste discussie uitlokken omtrent ons Pietenkorps ligt niet in de lijn van onze bedoelingen. Nee, wij gaan er gewoon, zoals u van ons gewend bent, een mooi feestje van maken.

‘Heerlijk avondje’, nummer 4 gelegenheid voor inbrekers!

Niet alleen kinderen verheugen zich op Pakjesavond, ook inbrekers maken zich op voor een heerlijk avondje. De politie waarschuwt voor kwaadwillenden die op zoek gaan naar lege huizen.

Sinterklaasavond is één van de momenten waarop het meest wordt ingebroken. Na Kerst, Oudejaarsavond en Carnaval volgt Pakjesavond op de vierde plaats.

Tips

Vier je Sinterklaas bij vrienden of familie? Check dan goed of alle ramen en deuren van je huis op slot zijn. Verder is het aan te raden om licht te laten branden in de woning en om buren die wel thuis blijven te vragen om een oogje in het zeil te houden. Ook belangrijk om goed op te letten met het buiten de deur plaatsen van cadeautjes. Regelmatig verschijnen er berichten in de media dat er pakjes ontvreemd zijn. Helaas is dat bij 1 gezin waar wij op bezoek geweest waren, ook een keer gebeurd. Cadeautjes welke “Piet” heel even in de achterbak van een auto had klaargelegd, in afwachting van de Sint, waren er door anderen al uitgehaald. De “grapjassen” hadden wel wat strooigoed in de auto achtergelaten? Waarschijnlijk om de verdenking op Piet te schuiven….