Home

Van harte welkom op onze Website

Helaas, wij slaan een jaartje over!


Wij betreuren het dat vanwege de perikelen rondom het COVID-19 virus wij het besluit hebben moeten nemen om in 2020 het Sinterklaasfeest niet te ondersteunen.

Lees hierover meer op de pagina’s Bezoek aan huis en Bedrijven & Evenementen.

Wij hopen dat de situatie volgend jaar zodanig is dat wij u weer enthousiast kunnen begroeten.

 

 

 


Verwerking persoonsgegevens.
Wij verwerken persoonsgegevens indien van onze diensten gebruik wordt gemaakt
en door u een aanvraag wordt ingediend. 
Lees meer over het door ons gevoerde Privacybeleid


Gebruik van deze Website
Het gebruik van onze Website is onderhevig aan onze Disclaimer