Home

Van harte welkom op onze Website

Er kunnen weer aanvragen voor bezoek aan huis worden ingediend. 


Nieuw is dat u hiervoor 2 opties krijgt aangeboden. Lees hierover meer op de pagina Huisbezoek. Voor alle andersoortige aanvragen kan nu reeds contact met ons worden opgenomen. Lees hierover meer op de pagina Bedrijven & Evenementen.


Onze Pieten
Voor wat betreft de uitvoering van onze Pieten kunnen wij duidelijk zijn. Wij stappen af van de traditionele Zwarte Piet en komen vanaf nu alleen nog maar met een moderne uitvoering, oftewel Pieten met roetvegen in een vorm die de anonimiteit van onze medewerkers zoveel als mogelijk waarborgt. Binnenkort kunt u op onze website hiervan een voorproefje aanschouwen. 


Covid-19 virus.
In het kader van de Corona maatregelen zullen wij ons uiteraard in de uitvoering van activiteiten richten naar de bepalingen van het RIVM. Hoewel deze richtlijnen onderhevig zijn aan veranderende omstandigheden is het voor ons vanzelfsprekend dat wij deze richtlijnen zullen volgen en alle mogelijke voorzichtigheid zullen betrachten om de veiligheid bij u thuis, op school of bedrijf te kunnen waarborgen.


Verwerking persoonsgegevens.
Wij verwerken persoonsgegevens indien van onze diensten gebruik wordt gemaakt
en door u een aanvraag wordt ingediend. 
Lees meer over het door ons gevoerde Privacybeleid


Gebruik van deze Website
Het gebruik van onze Website is onderhevig aan onze Disclaimer